Kurullar

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Gökhan DEMİR
 
Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Gökhan DEMİR
Prof.Dr. Selçuk PEKER
Prof. Dr. Figen SÖYLEMEZOĞLU
Prof. Dr. Turgut TALI
Prof. Dr. Ömer UZEL
*Soyisme göre alfabetik sıralanmıştır.